If you have trouble reading this newsletter, view the web version here


הגשת התקצירים נפתחה!

עמיתים יקרים,
הרפואה המודרנית מתקדמת ללא הרף, ואחד מתחומי העניין המתפתחים והמרתקים ביותר הינו היכולת לספק שרותי רפואה דיגיטאליים מרחוק.
"רפואה מרחוק" בהגדרתה עוסקת ביכולת לספק שרותי רפואה כאשר המטפל והמטופל נמצאים במיקום גיאוגרפי שונה, באמצעות שימוש בטכנולוגיות מידע מתאימות.
תחום זה שהחל במקצועות הדימות, הניטור והייעוץ מרחוק, התפתח במהירות לשיקום וטיפול ביתי והואץ באופן משמעותי בעקבות הקורונה.
המשך לקרוא

בברכת כנס פורה,
אילן לוי, יו"ר ועדת התוכנית
לחץ כאן להגשת תקציר
נושאי הכינוס
הנחיות להגשת התקציר

**במידה ועדיין לא נוכל לקיים את הכינוס במפגש פנים מול פנים, הכינוס יתקיים בצורה וירטואלית**
 


למידע בנוגע לתערוכה וחסויות:
rmitchell@paragong.com

www.ilami.org

 

מזכירות הכינוס: פארגון (דן כנסים)
טלפון: 03-5767733 | ת.ד. 12089 הרצליה פיתוח 4672533
דוא"ל: secretariat@ilami.org

If you prefer not to receive future email communications from us, please unsubscribe here

This newsletter was sent using ITnewsletter